کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید

PDF
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 2
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 3
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 4
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 5
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 6
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 7
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 8
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 9
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 10
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 11
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 12
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 13
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 14
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 15
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 16
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 17
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 18
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 19
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 20
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 21
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 22
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 23
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 24
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 25
کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید تصویر 26
به آگهی علاقه دارید؟
تماس با فروشنده
1/26
PDF
€ 24900
قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده
≈ $ 26830
€ 30129
قیمت با مالیات بر ارزش افزوده
تماس با فروشنده
نوع کامیون میکسر بتن
سند دست اول 2021-01-01
موقعیت مکانی هلند Velddriel
تاریخ ثبت آگهی بیش از 1 ماه
شماره مشخصه فروشنده 00029893
وضعیت
وضعیت جدید

اطلاعات تکمیلی — کامیون میکسر بتن ZWZG 2200 Concrete Mixer جدید

انگلیسی
= Additional options and accessories =

- T1 goods

= Remarks =

New and unused ZWZG 2200 Self Loading Mixer Machine.

Product information:

Charging Capacity: 2200 L
Reclaiming capacity: 1500 L / 1,5 m3
Water Supply Mode: Water Pump
Discharge Way: Reverse-Rotation
Speed of Mixing Drum: 35r/min, 15r/min
Speed: 30 km / hour
Self Rotating Drum

Engine Power: 58kw
Engine Type: NO EC / Export only

Solely for export outside Europe / T1

= More information =

Applicable material: Concrete
Drive: Wheel
Serial number: ZW202101025
New and unused ZWZG 2200 Self Loading Mixer Machine.

Product information:

Charging Capacity: 2200 L
Reclaiming capacity: 1500 L / 1,5 m3
Water Supply Mode: Water Pump
Discharge Way: Reverse-Rotation
Speed of Mixing Drum: 35r/min, 15r/min
Speed: 30 km / hour
Self Rotating Drum

Engine Power: 58kw
Engine Type: NO EC / Export only

Solely for export outside Europe / T1

= Weitere Informationen =

Verwendbares Material: Beton
Antrieb: Rad
Seriennummer: ZW202101025
Gældende materiale: Beton
Drivanordning: Hjul
Serienummer: ZW202101025
New and unused ZWZG 2200 Self Loading Mixer Machine.

Product information:

Charging Capacity: 2200 L
Reclaiming capacity: 1500 L / 1,5 m3
Water Supply Mode: Water Pump
Discharge Way: Reverse-Rotation
Speed of Mixing Drum: 35r/min, 15r/min
Speed: 30 km / hour
Self Rotating Drum

Engine Power: 58kw
Engine Type: NO EC / Export only

Solely for export outside Europe / T1

= Más información =

Material de aplicación: Hormigón
Propulsión: Rueda
Número de serie: ZW202101025
Matériel d'application: Béton
Commande: Roue
Numéro de série: ZW202101025
= Aanvullende opties en accessoires =

- T1 goederen

= Bijzonderheden =

New and unused ZWZG 2200 Self Loading Mixer Machine.

Product information:

Charging Capacity: 2200 L
Reclaiming capacity: 1500 L / 1,5 m3
Water Supply Mode: Water Pump
Discharge Way: Reverse-Rotation
Speed of Mixing Drum: 35r/min, 15r/min
Speed: 30 km / hour
Self Rotating Drum

Engine Power: 58kw
Engine Type: NO EC / Export only

Solely for export outside Europe / T1

= Meer informatie =

Toepassingsmateriaal: Beton
Aandrijving: Wiel
Serienummer: ZW202101025
Zastosowany materiał: Beton
Napęd: Koło
Numer serii: ZW202101025
Используемый материал: Бетон
Привод: Колесо
Серийный номер: ZW202101025
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه