BAS World
BAS World
فروشی: 1544 آگهی
19 سال در Machineryline
61 سال در بازار
آدرس بررسی و تأیید شده است
تلفن ها بررسی و تایید شده است
فروشی: 1544 آگهی
19 سال در Machineryline
61 سال در بازار

کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5

PDF
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 2
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 3
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 4
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 5
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 6
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 7
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 8
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 9
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 10
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 11
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 12
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 13
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 14
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 15
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 16
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 17
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 18
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 19
کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5 تصویر 20
به آگهی علاقه دارید؟
تماس با فروشنده
1/20
PDF
€ 40800
قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده
≈ $ 43970
مارک RENAULT
مدل Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5
نوع کامیون میکسر بتن
سال ساخت 05/2012
سند دست اول 2012-08-23
کارکرد 195933 km
ظرفیت بار 18868 kg
وزن خالص 13132 kg
وزن ناخالص 32000 kg
موقعیت مکانی هلند Veghel
تاریخ ثبت آگهی بیش از 1 ماه
شماره مشخصه فروشنده 70186354
توصیف
ابعاد کلی طول - 9.16 m، عرض - 2.54 m
مخزن سوخت 2 واحد، 255 l
موتور خودرو
مارک DXi 11
قدرت موتور 316 kW (430 HP)
سوخت دیزل
یورو Euro 5
گیربکس ها
نوع اتوماتیک
تعداد دنده ها 12
محورها
تعداد محورها 4
پیکربندی محور متحرک 8x4
فاصله بین دو محور 4350 mm
محور جلو 1
اندازه لاستیک 12 R22.5
محور عقب 1
اندازه لاستیک 12 R22.5
کابین
کولر
رادیوی ماشین
کروز کنترل (tempomat)
سرعت سنج
تجهیزات اضافی
PTO
مخزن AdBlue
وضعیت
وضعیت دست دوم
اطلاعات تکمیلی
رنگ سفید

اطلاعات تکمیلی — کامیون میکسر بتن RENAULT Premium 430 8X4 Big-Axle Steelsuspension 9m3 Euro 5

انگلیسی
= Additional options and accessories =

Characteristics
- Chassis height: 110

Engine
- Enhanced Engine Brake
- PTO Type: Vliegwiel PTO
- Number of fuel tanks: 1

Interior
- Tachograph: digital
- Air-suspended seat

Lighting
- Headlight type: halogen

Superstructure
- Hydraulic
- Capacity of the superstructure: 9 m3 (The total capacity of the superstructure.)
- Superstructure construction year: 2012

= Dealer information =

We recommend you to take a look at this vehicle on our Trusted Trade Platform. There, you’ll find:
- A detailed HD inspection video
- 360-degree pictures
- Complete and checked specifications

Next to our online platform, you can also pay us a visit at our BAS World Store in Veghel, the Netherlands. We have over 1500 vehicles in stock from different brands, types, ages, and mileages.

Our sales price is based on a full payment within five working days.

BAS World is your way to go to sell or buy your new and used vehicles worldwide safely, easily, and with the ultimate level of trust. Our Trusted Trade Platform includes:
- Guaranteed and verified specifications with Checked Specifications
- Trusted delivery and guaranteed payment with Safe Deal
- Our Logistics & Documents Service to easily and quickly arrange the worldwide transportation of your vehicle.
- An excellent customer service. As we speak 13 languages, there’s always someone that speaks your language.

In collaboration with BAS Tyres and BAS Parts, we can also offer you an extensive stock of tyres and parts.

Want to know more about all our services? Visit our website on نمایش اطلاعات تماس

= More information =

Transmission: AT2412D Optidriver, 12 gears, Automatic
Cab: Kort
Препоръчваме ви да разгледате това превозно средство в нашата Trusted Trade платформа. Там ще намерите:
- Подробен HD инспекционен видеоклип
- 360-градусови снимки
- Пълни и проверени спецификации

До нашата онлайн платформа можете да ни посетите и в нашия BAS World Store във Вегел, Холандия. Имаме на склад над 1500 превозни средства от различни марки, видове, възрасти и пробег.

Нашата продажна цена се основава на пълно плащане в рамките на пет работни дни.

BAS World е вашият начин да отидете да продавате или купувате вашите нови и употребявани превозни средства по целия свят безопасно, лесно и с максимално ниво на доверие. Нашата Trusted Trade платформа включва:
- Гарантирани и проверени спецификации с Checked Specifications
- Доверена доставка и гарантирано плащане с Safe Deal
- Нашата услуга за логистика и документи за лесно и бързо организиране на международния транспорт на вашия автомобил.
- Отлично обслужване на клиентите. Тъй като говорим 13 езика, винаги има някой, който говори вашия език.

В сътрудничество с BAS Tyres и BAS Parts, ние също можем да ви предложим обширен склад от гуми и части.

Искате ли да знаете повече за всички наши услуги? Посетете нашия уебсайт на نمایش اطلاعات تماس
Robustní motorová brzda

Doporučujeme vám podívat se na toto vozidlo na naší platformě Trusted Trade. Tam najdete:
- Podrobné video z inspekce HD
- 360stupňové obrázky
- Kompletní a zkontrolované specifikace

Vedle naší online platformy nás můžete také navštívit v našem světovém obchodě BAS ve Veghelu v Nizozemsku. Máme skladem více než 1500 vozidel různých značek, typů, stáří a mil.

Naše prodejní cena je založena na úplné platbě do pěti pracovních dnů.

BAS World je váš způsob, jak bezpečně, snadno as maximální mírou důvěry prodat nebo koupit svá nová a ojetá vozidla po celém světě. Naše platforma Trusted Trade zahrnuje:
- Zaručené a ověřené specifikace s Checked Specifications
- Důvěryhodné doručení a zaručená platba pomocí Safe Deal
- Naše služba logistiky a dokumentů pro snadné a rychlé zajištění celosvětové přepravy vašeho vozidla.
- Vynikající zákaznický servis. Když mluvíme 13 jazyky, vždy se najde někdo, kdo mluví vaším jazykem.

Ve spolupráci s BAS Tyres a BAS Parts vám můžeme nabídnout také rozsáhlou zásobu pneumatik a dílů.

Chcete vědět více o všech našich službách? Navštivte náš web نمایش اطلاعات تماس
= Weitere Optionen und Zubehör =

Aufbau
- Hydraulik
- Aufbau Baujahr: 2012
- Kapazität des Aufbau: 9 m3 (Die Gesamtkapazität des Aufbaus.)

Beleuchtung
- Scheinwerfertyp: halogen

Charakteristik
- Fahrgestellhöhe: 110

Innere
- Tacho: digital
- Luftgefederter Sitz

Motor
- Verstärkte Motorbremse
- Zapfwelle-Typ: Vliegwiel PTO
- Kraftstofftanks Menge: 1

= Firmeninformationen =

Wir empfehlen Ihnen, sich dieses Fahrzeug auf unserer Trusted Trade Platform anzusehen. Dort finden Sie:
- Ein detailliertes HD-Inspektionsvideo
- 360-Grad-Bilder
- Vollständige und geprüfte Spezifikationen

Neben unserer Online-Plattform können Sie uns auch in unserem BAS World Store in Veghel, Niederlande, besuchen. Wir haben über 1500 Fahrzeuge verschiedener Marken, Typen, Alter und Laufleistung auf Lager.

Unser Verkaufspreis basiert auf einer vollständigen Zahlung innerhalb von fünf Werktagen.

BAS World ist Ihr Weg, um Ihre Neu- und Gebrauchtfahrzeuge weltweit sicher, einfach und mit höchstem Vertrauen zu verkaufen oder zu kaufen. Unsere vertrauenswürdige Handelsplattform umfasst:
- Garantierte und verifizierte Spezifikationen mit geprüften Spezifikationen
- Vertrauenswürdige Lieferung und garantierte Zahlung mit Safe Deal
- Unser Logistik- und Dokumentenservice, um den weltweiten Transport Ihres Fahrzeugs einfach und schnell zu organisieren.
- Ein ausgezeichneter Kundenservice. Da wir 13 Sprachen sprechen, gibt es immer jemanden, der Ihre Sprache spricht.

In Zusammenarbeit mit BAS Tyres und BAS Parts können wir Ihnen auch ein umfangreiches Lager an Reifen und Teilen anbieten.

Möchten Sie mehr über alle unsere Dienstleistungen erfahren? Besuchen Sie unsere Website unter نمایش اطلاعات تماس

= Weitere Informationen =

Getriebe: AT2412D Optidriver, 12 Gänge, Automatik
Kabine: Kort
= Flere valgmuligheder og mere tilbehør =

- Digital fartskriver
- Halogenforlygter
- Kraftig motorbremse

= Yderligere oplysninger =

Transmission: AT2412D Optidriver, 12 gear, Automatisk
Førerhus: Kort
Indtræk: stof
Σας συνιστούμε να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το όχημα στην πλατφόρμα Trusted Trade. Εκεί, θα βρείτε:
- Αναλυτικό βίντεο επιθεώρησης HD
- Εικόνες 360 μοιρών
- Συμπληρώστε και ελέγξτε τις προδιαγραφές

Δίπλα στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, μπορείτε επίσης να μας επισκεφθείτε στο BAS World Store στο Veghel της Ολλανδίας. Διαθέτουμε πάνω από 1500 οχήματα από διαφορετικές μάρκες, τύπους, ηλικίες και χιλιόμετρα.

Η τιμή πώλησής μας βασίζεται σε πλήρη πληρωμή εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Ο BAS World είναι ο τρόπος σας για να πουλήσετε ή να αγοράσετε τα καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματά σας παγκοσμίως με ασφάλεια, εύκολα και με το απόλυτο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η πλατφόρμα μας Trusted Trade περιλαμβάνει:
- Εγγυημένες και επαληθευμένες προδιαγραφές με Checked Specifications
- Αξιόπιστη παράδοση και εγγυημένη πληρωμή με Safe Deal
- Η Υπηρεσία Logistics & Document για εύκολη και γρήγορη οργάνωση της παγκόσμιας μεταφοράς του οχήματός σας.
- Εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Καθώς μιλάμε 13 γλώσσες, υπάρχει πάντα κάποιος που μιλά τη γλώσσα σας.

Σε συνεργασία με τα BAS Tyres και τα BAS Parts, μπορούμε επίσης να σας προσφέρουμε ένα εκτενές απόθεμα ελαστικών και ανταλλακτικών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για όλες τις υπηρεσίες μας; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση نمایش اطلاعات تماس
= Más opciones y accesorios =

Características
- Altura del chasis: 110

Carrocería
- Hydralic
- Año de construcción de la superestructura: 2012
- Capacidad de la carrocería: 9 m3 (La capacidad total de la carrocería.)

Iluminación
- Tipo de faro: halogen

Interior
- Tacógrafo: digital
- Asiento con suspensión neumática

Motor
- Freno de motor
- Tipo de toma de fuerza: Vliegwiel PTO
- Cantidad de tanques de combustible: 1

= Información de la empresa =

Le recomendamos que eche un vistazo a este vehículo en nuestra plataforma Trusted Trade. Allí encontrarás:
- Un video de inspección HD detallado
- Imágenes de 360 ​​grados
- Especificaciones completas y comprobadas

Junto a nuestra plataforma en línea, también puede visitarnos en nuestra BAS World Store en Veghel, Países Bajos. Tenemos más de 1500 vehículos en stock de diferentes marcas, tipos, edades y kilometraje.

Nuestro precio de venta se basa en un pago total dentro de los cinco días hábiles.

BAS World es su manera de vender o comprar sus vehículos nuevos y usados ​​en todo el mundo de manera segura, fácil y con el máximo nivel de confianza. Nuestra plataforma de comercio confiable incluye:
- Especificaciones garantizadas y verificadas con Checked Specifications
- Entrega confiable y pago garantizado con Safe Deal
- Nuestro Servicio de Logística y Documentación para organizar fácil y rápidamente el transporte mundial de su vehículo.
- Excelente servicio al cliente. Como hablamos 13 idiomas, siempre hay alguien que habla tu idioma.

En colaboración con BAS Tyres y BAS Parts, también podemos ofrecerle un amplio stock de neumáticos y piezas.

¿Quieres saber más sobre todos nuestros servicios? Visite nuestro sitio web en نمایش اطلاعات تماس

= Más información =

Transmisión: AT2412D Optidriver, 12 marchas, Automático
Cabina: Kort
Suosittelemme, että tutustut tähän ajoneuvoon Trusted Trade -alustallamme. Sieltä löydät:
- Yksityiskohtainen HD -tarkastusvideo
- 360 asteen kuvat
- Täydelliset ja tarkistetut tekniset tiedot

Verkkoalustamme vieressä voit myös vierailla BAS World Storessa Veghelissä, Alankomaissa. Varastossamme on yli 1500 ajoneuvoa eri merkeiltä, ​​tyypeiltä, ​​ikäisiltä ja kilometreiltä.

Myyntihintamme perustuu täyteen maksuun viiden työpäivän kuluessa.

BAS World on tapa myydä tai ostaa uusia ja käytettyjä ajoneuvoja maailmanlaajuisesti turvallisesti, helposti ja äärimmäisellä luottamuksella. Trusted Trade -alustamme sisältää:
- Taatut ja tarkistetut tekniset tiedot Checked Specifications
- Luotettu toimitus ja taattu maksu Safe Deal
- Logistiikka- ja asiakirjapalvelumme järjestää helposti ja nopeasti ajoneuvosi maailmanlaajuisen kuljetuksen.
- Erinomainen asiakaspalvelu. Kun puhumme 13 kieltä, on aina joku, joka puhuu kieltäsi.

Yhteistyössä BAS Tyres ja BAS Parts kanssa voimme tarjota sinulle myös laajan valikoiman renkaita ja osia.

Haluatko tietää enemmän kaikista palveluistamme? Käy verkkosivustollamme osoitteessa نمایش اطلاعات تماس
= Plus d'options et d'accessoires =

Caractéristiques
- Hauteur de châssis: 110

Construction
- Hydraulique
- Année de construction de la superstructure: 2012
- Capacité de la construction: 9 m3 (La capacité totale de la construction.)

Intérieur
- Tachygraphe: digital
- Siège à suspension pneumatique

Moteur
- Frein Moteur
- Type de prise de force: Vliegwiel PTO
- Quantité de réservoirs de carburant: 1

Éclairage
- Type de phare: halogen

= Information sur la société =

Nous vous recommandons de jeter un œil à ce véhicule sur notre Trusted Trade Platform. Vous y trouverez :
- Une vidéo d'inspection HD détaillée
- des images à 360 degrés
- Spécifications complètes et vérifiées

En plus de notre plateforme en ligne, vous pouvez également nous rendre visite dans notre BAS World Store à Veghel, aux Pays-Bas. Nous avons plus de 1500 véhicules en stock de différentes marques, types, âges et kilométrages.

Notre prix de vente est basé sur un paiement intégral dans les cinq jours ouvrables.

BAS World est votre chemin à parcourir pour vendre ou acheter vos véhicules neufs et d'occasion dans le monde entier en toute sécurité, facilement et avec le niveau de confiance ultime. Notre plateforme de commerce de confiance comprend :
- Spécifications garanties et vérifiées avec des spécifications vérifiées
- Livraison fiable et paiement garanti avec Safe Deal
- Notre Service Logistique & Documents pour organiser facilement et rapidement le transport mondial de votre véhicule.
- Un excellent service client. Comme nous parlons 13 langues, il y a toujours quelqu'un qui parle votre langue.

En collaboration avec BAS Tyres et BAS Parts, nous pouvons également vous proposer un vaste stock de pneus et de pièces détachées.

Vous voulez en savoir plus sur tous nos services ? Visitez notre site Web sur نمایش اطلاعات تماس

= Plus d'informations =

Transmission: AT2412D Optidriver, 12 vitesses, Automatique
Cabine: Kort
Preporučujemo vam da pogledate ovo vozilo na našoj platformi Trusted Trade. Tamo ćete pronaći:
- Detaljan HD pregledni video zapis
- Slike od 360 stupnjeva
- Potpune i provjerene specifikacije

Pored naše internetske platforme, možete nas posjetiti i u našoj svjetskoj trgovini BAS u Veghelu u Nizozemskoj. Na zalihama imamo preko 1500 vozila različitih marki, tipova, dobi i prijeđenih kilometara.

Naša prodajna cijena temelji se na punoj uplati u roku od pet radnih dana.

BAS World je vaš način da prodate ili kupite svoja nova i rabljena vozila diljem svijeta sigurno, jednostavno i s najvećom razinom povjerenja. Naša Trusted Trade platforma uključuje:
- Zajamčene i provjerene specifikacije s Checked Specifications
- Pouzdana dostava i zajamčeno plaćanje uz Safe Deal
- Naša usluga logistike i dokumenata za jednostavno i brzo organiziranje međunarodnog prijevoza vašeg vozila.
- Izvrsna usluga korisnicima. Kako govorimo 13 jezika, uvijek postoji netko tko govori vašim jezikom.

U suradnji s BAS gumama i BAS dijelovima možemo vam ponuditi i opsežnu zalihu guma i dijelova.

Želite li znati više o svim našim uslugama? Posjetite našu web stranicu na نمایش اطلاعات تماس
Nagy teljesítményű motorfék

Javasoljuk, hogy nézze meg ezt a járművet a Trusted Trade platformunkon. Ott megtalálod:
- Részletes HD ellenőrző videó
- 360 fokos képek
- Teljes és ellenőrzött specifikációk

Online platformunk mellett meglátogathat minket a hollandiai Veghel -i BAS World Store -ban. Több mint 1500 jármű van raktáron különböző márkák, típusok, korok és futásteljesítmények alapján.

Értékesítési árunk a teljes fizetésen alapul öt munkanapon belül.

A BAS World az Ön módja annak, hogy biztonságosan, egyszerűen és a legnagyobb bizalommal értékesítse vagy vásárolja meg új és használt járműveit világszerte. Trusted Trade platformunk a következőket tartalmazza:
- Garantált és ellenőrzött specifikációk Checked Specifications
- Megbízható szállítás és garantált fizetés a biztonságos ügylettel
- Logisztikai és dokumentumszolgáltatásunk, hogy könnyen és gyorsan megszervezhesse járműve világméretű szállítását.
- Kiváló ügyfélszolgálat. Mivel 13 nyelven beszélünk, mindig van valaki, aki az Ön nyelvén beszél.

A BAS Tyres és a BAS Parts együttműködve kiterjedt gumiabroncs- és alkatrészkészletet is kínálunk Önnek.

Szeretne többet megtudni minden szolgáltatásunkról? Látogassa meg honlapunkat a نمایش اطلاعات تماس címen
Caratteristiche
- Altezza del telaio: 110

Carrozzeria
- Idraulico
- Anno di costruzione della sovrastruttura: 2012
- Capacità della carrozzeria: 9 m3 (La capacità totale della carrozzeria.)

Illuminazione
- Tipo di faro: halogen

Interno
- Tachigrafo: digital
- Sedile con sospensioni pneumatiche

Motore
- Freno motore potenziato
- Tipo di presa di forza: Vliegwiel PTO
- Quantità di serbatoi di carburante: 1

Ti consigliamo di dare un'occhiata a questo veicolo sulla nostra piattaforma Trusted Trade. Lì troverai:
- Un video di ispezione HD dettagliato
- Immagini a 360 gradi
- Specifiche complete e verificate

Oltre alla nostra piattaforma online, puoi anche farci visita al nostro BAS World Store a Veghel, nei Paesi Bassi. Abbiamo oltre 1500 veicoli in stock di diverse marche, tipi, età e chilometraggio.

Il nostro prezzo di vendita si basa su un pagamento completo entro cinque giorni lavorativi.

BAS World è la tua strada per vendere o acquistare i tuoi veicoli nuovi e usati in tutto il mondo in modo sicuro, semplice e con il massimo livello di fiducia. La nostra piattaforma Trusted Trade include:
- Specifiche garantite e verificate con Checked Specifications
- Consegna affidabile e pagamento garantito con Safe Deal
- Il nostro servizio di logistica e documenti per organizzare in modo facile e veloce il trasporto in tutto il mondo del tuo veicolo.
- Un eccellente servizio clienti. Poiché parliamo 13 lingue, c'è sempre qualcuno che parla la tua lingua.

In collaborazione con BAS Tyres e BAS Parts, possiamo anche offrirti un ampio stock di pneumatici e componenti.

Vuoi saperne di più su tutti i nostri servizi? Visita il nostro sito web su نمایش اطلاعات تماس
= Aanvullende opties en accessoires =

Interieur
- Tacho: digital
- Luchtgeveerde stoel

Kenmerken
- Chassishoogte: 110

Motor
- Type PTO: Vliegwiel PTO
- Versterkte Motorrem
- Hoeveelheid brandstoftanks: 1

Opbouw
- Hydrauliek
- Bouwjaar opbouw: 2012
- Capaciteit van de opbouw: 9 m3 (De totale capaciteit van de opbouw.)

Verlichting
- Koplamptype: halogen

= Bedrijfsinformatie =

Wij raden u aan om dit voertuig op ons Trusted Trade Platform te bekijken. Hier vindt u:
- Een gedetailleerde HD inspectievideo
- 360 graden foto’s
- Complete en gecontroleerde specificaties

Naast ons online platform kunt u uiteraard ook bij ons langskomen in onze BAS World Store in Veghel. Wij hebben meer dan 1500 voertuigen op voorraad met allerhande merken, types, leeftijden en kilometerstanden.

Onze verkoopprijs is gebaseerd op een volledige betaling binnen vijf werkdagen.

BAS World is hét platform om overal ter wereld veilig, snel en met het hoogste vertrouwensniveau uw nieuwe of tweedehands voertuigen te kopen en te verkopen. Ons Trusted Trade Platform biedt u onder andere:
- Gegarandeerde en geverifieerde specificaties met Checked Specifications
- Veilige betaling en gegarandeerde levering met Safe Deal
- Onze Logistics & Documents Service om snel en gemakkelijk het wereldwijde transport voor uw voertuig te regelen.
- Een uitstekende én 13-talige klantenservice. Er is dus altijd iemand beschikbaar die u snel en in uw eigen taal kan helpen.

Daarnaast hebben wij, in samenwerking met BAS Parts en BAS Tyres, ook een uitgebreid assortiment banden en onderdelen uit voorraad leverbaar.

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op نمایش اطلاعات تماس

= Meer informatie =

Transmissie: AT2412D Optidriver, 12 versnellingen, Automaat
Cabine: Kort
Bekleding: Stof
Vi anbefaler deg å ta en titt på dette kjøretøyet på vår Trusted Trade plattform. Der finner du:
- En detaljert HD -inspeksjonsvideo
- 360-graders bilder
- Fullstendige og kontrollerte spesifikasjoner

Ved siden av vår online plattform kan du også besøke oss i vår BAS World Store i Veghel, Nederland. Vi har over 1500 biler på lager fra forskjellige merker, typer, aldre og kjørelengder.

Vår salgspris er basert på full betaling innen fem virkedager.

BAS World er din måte å selge eller kjøpe dine nye og brukte kjøretøy over hele verden trygt, enkelt og med den ultimate tilliten. Vår Trusted Trade plattform inkluderer:
- Garanterte og verifiserte spesifikasjoner med Checked Specifications
- Pålitelig levering og garantert betaling med Safe Deal
- Vår logistikk- og dokumentservice for enkelt og raskt å arrangere transport over hele verden av kjøretøyet ditt.
- En utmerket kundeservice. Når vi snakker 13 språk, er det alltid noen som snakker språket ditt.

I samarbeid med BAS Tyres og BAS Parts kan vi også tilby deg et omfattende lager av dekk og deler.

Vil du vite mer om alle våre tjenester? Besøk nettstedet vårt på نمایش اطلاعات تماس
= Więcej opcji i akcesoriów =

Charakterystyka
- Wysokość podwozia: 110

Oświetlenie
- Typ reflektorów: halogen

Rozszerzone info
- Hydrauliczny
- Pojemność nadbudówki: 9 m3 (Całkowita pojemność rozszerzone info.)
- Rok budowy nadbudowy: 2012

Silnik
- Typ WOM: Vliegwiel PTO
- Wzmocnionej hamulec silnikowy
- Ilość zbiorników paliwa: 1

Wnętrze
- Tachograf: digital
- Siedzenie z zawieszeniem pneumatycznym

= Informacje o przedsiębiorstwie =

Zalecamy przyjrzenie się temu pojazdowi na naszej platformie Trusted Trade. Znajdziesz tam:
- Szczegółowy film z inspekcji HD
- zdjęcia 360 stopni
- Kompletne i sprawdzone specyfikacje

Oprócz naszej platformy internetowej możesz również odwiedzić nasz sklep BAS World Store w Veghel w Holandii. Posiadamy na stanie ponad 1500 pojazdów różnych marek, typów, wieku i przebiegu.

Nasza cena sprzedaży opiera się na pełnej płatności w ciągu pięciu dni roboczych.

BAS World to Twoja droga do bezpiecznej, łatwej i pełnej zaufania sprzedaży lub zakupu nowych i używanych pojazdów na całym świecie. Nasza platforma Trusted Trade obejmuje:
- Gwarantowane i zweryfikowane specyfikacje z Checked Specifications
- Zaufana dostawa i gwarantowana płatność dzięki Safe Deal
- Nasza usługa logistyczna i dokumentacyjna, aby łatwo i szybko zorganizować transport Twojego pojazdu na całym świecie.
- Doskonała obsługa klienta. Ponieważ mówimy w 13 językach, zawsze znajdzie się ktoś, kto mówi w Twoim języku.

We współpracy z BAS Tyres i BAS Parts możemy również zaoferować szeroki asortyment opon i części.

Chcesz wiedzieć więcej o wszystkich naszych usługach? Odwiedź naszą stronę internetową نمایش اطلاعات تماس

= Więcej informacji =

Pędnia: AT2412D Optidriver, 12 biegi, Automat
Kabina: Kort
Características
- Altura do chassi: 110

Construção
- Hidráulico
- Ano de construção da superestrutura: 2012
- Capacidade da construção: 9 m3 (A capacidade total da construção.)

Iluminação
- Tipo de farol: halogen

Interior
- Tacógrafo: digital
- Assento suspenso a ar

Motor
- Freio motor reforcado
- Tipo de tomada de força: Vliegwiel PTO
- Quantidade de tanques de combustível: 1

Recomendamos que você dê uma olhada neste veículo em nossa plataforma Trusted Trade. Lá, você encontrará:
- Um vídeo de inspeção HD detalhado
- fotos em 360 graus
- Especificações completas e verificadas

Além de nossa plataforma online, você também pode nos visitar em nossa BAS World Store em Veghel, Holanda. Temos mais de 1.500 veículos em estoque de diferentes marcas, tipos, idades e quilômetros.

Nosso preço de venda é baseado no pagamento integral em cinco dias úteis.

BAS World é a sua maneira de vender ou comprar seus veículos novos e usados ​​em todo o mundo com segurança, facilidade e com o nível máximo de confiança. Nossa plataforma Trusted Trade inclui:
- Especificações garantidas e verificadas com Checked Specifications
- Entrega confiável e pagamento garantido com Safe Deal
- Nosso Serviço de Logística e Documentos para organizar de forma fácil e rápida o transporte mundial de seu veículo.
- Excelente atendimento ao cliente. Como falamos 13 idiomas, sempre há alguém que fala a sua língua.

Em colaboração com a BAS Tyres e a BAS Parts, também podemos oferecer um amplo estoque de pneus e peças.

Quer saber mais sobre todos os nossos serviços? Visite nosso site em نمایش اطلاعات تماس
Caracteristici
- Înălțimea șasiului: 110

Constructie
- Hidraulic
- Capacitatea constructie: 9 m3 (Capacitatea totală a suprastructurii.)
- Construcție anstructură: 2012

Iluminat
- Tipul farurilor: halogen

Interior
- Tahograf: digital
- Scaun suspendat cu aer

Motor
- Frana de motor consolidata
- Tip PTO: Vliegwiel PTO
- Cantitatea rezervoarelor de combustibil: 1

Vă recomandăm să aruncați o privire asupra acestui vehicul pe platforma noastră Trusted Trade. Acolo, veți găsi:
- Un videoclip detaliat de inspecție HD
- Imagini la 360 de grade
- Specificații complete și verificate

Lângă platforma noastră online, ne puteți face și o vizită la magazinul nostru BAS World din Veghel, Olanda. Avem în stoc peste 1500 de vehicule de la diferite mărci, tipuri, vârste și kilometri.

Prețul nostru de vânzare se bazează pe o plată integrală în termen de cinci zile lucrătoare.

BAS World este calea ta de a vinde sau de a cumpăra vehicule noi și second hand în întreaga lume în condiții de siguranță, ușor și cu cel mai înalt nivel de încredere. Platforma noastră Trusted Trade include:
- Specificații garantate și verificate cu Checked Specifications
- Livrare de încredere și plată garantată cu Safe Deal
- Serviciul nostru de logistică și documente pentru a aranja cu ușurință și rapid transportul vehiculului dvs. la nivel mondial.
- Un serviciu excelent pentru clienți. În timp ce vorbim 13 limbi, există întotdeauna cineva care vorbește limba dvs.

În colaborare cu BAS Tyres și BAS Parts, vă putem oferi, de asemenea, un stoc extins de anvelope și piese.

Doriți să aflați mai multe despre toate serviciile noastre? Vizitați site-ul nostru web pe نمایش اطلاعات تماس
= Дополнительные опции и оборудование =

Осветительные приборы
- Тип фары: halogen

Характеристики
- высота корпуса: 110

двигатель
- Mоторный тормоз
- Тип ВОМ: Vliegwiel PTO
- Количество топливных баков: 1

интерьер
- Тахограф: digital
- Подвесное сиденье

кузов
- Гидравлический
- Год постройки надстройки: 2012
- Мощность кузов: 9 m3 (Общая мощность надстройки.)

= Информация о дилере =

Мы рекомендуем вам взглянуть на этот автомобиль на нашей платформе Trusted Trade. Там вы найдете:
- Подробное инспекционное видео в высоком разрешении.
- 360-градусное изображение
- Полные и проверенные спецификации

Рядом с нашей онлайн-платформой вы также можете посетить наш магазин BAS World Store в Вегеле, Нидерланды. У нас на складе более 1500 автомобилей разных марок, типов, возрастов и пробегов.

Наша продажная цена основана на полной оплате в течение пяти рабочих дней.

BAS World - это ваш способ безопасно, легко и с максимальным уровнем доверия продавать или покупать новые и подержанные автомобили по всему миру. Наша платформа Trusted Trade включает:
- Гарантированные и проверенные характеристики с Checked Specifications
- Надежная доставка и гарантированная оплата с Safe Deal
- Наша служба логистики и документации, чтобы легко и быстро организовать транспортировку вашего автомобиля по всему миру.
- Отличное обслуживание клиентов. Поскольку мы говорим на 13 языках, всегда есть кто-то, кто говорит на вашем языке.

В сотрудничестве с BAS Tyres и BAS Parts мы также можем предложить вам обширный ассортимент шин и запчастей.

Хотите узнать больше обо всех наших услугах? Посетите наш сайт نمایش اطلاعات تماس

= Дополнительная информация =

Трансмиссия: AT2412D Optidriver, 12 передачи, Автоматическая
Кабина: Kort
Vysokovýkonná motorová brzda
Vi rekommenderar att du tar en titt på detta fordon på vår Trusted Trade plattform. Där hittar du:
- En detaljerad HD -inspelningsvideo
- 360-graders bilder
- Kompletta och kontrollerade specifikationer

Bredvid vår onlineplattform kan du också besöka oss i vår BAS World Store i Veghel, Nederländerna. Vi har över 1500 fordon i lager från olika märken, typer, åldrar och milsträckor.

Vårt försäljningspris baseras på en full betalning inom fem arbetsdagar.

BAS World är ditt sätt att sälja eller köpa dina nya och begagnade fordon världen över säkert, enkelt och med den ultimata förtroendet. Vår Trusted Trade plattform innehåller:
- Garanterade och verifierade specifikationer med Checked Specifications
- Betrodad leverans och garanterad betalning med Safe Deal
- Vår logistik- och dokumenttjänst för att enkelt och snabbt ordna den globala transporten av ditt fordon.
- En utmärkt kundservice. När vi talar 13 språk finns det alltid någon som talar ditt språk.

I samarbete med BAS Tyres och BAS Parts kan vi också erbjuda dig ett omfattande lager av däck och delar.

Vill du veta mer om alla våra tjänster? Besök vår webbplats på نمایش اطلاعات تماس
Ağır hizmet tipi motor freni
- Takograf
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه